جام جهانی جام جهانی

ورزش > جام جهانی 2014 > طراحي پيراهن تيم ها

انگلیس

آسان موتور . 9 سال پیش
انگلیس

پیراهن سفید تیم ملی انگلیس، خطوطی عمودی را در خود پارچه دارد و تکه های ساتن نیز روی شانه نیز درخشش خاصی به این پیراهن داده است.

انگلیس


پیراهن دوم انگلیس نیز از لحاظ نوع پارچه و خطوط روی آن، همانند پیراهن نوع اول است. البته ساتن‌های روی شانه را ندارد و یقه‌ی آن نیز متفاوت است.

ساير تصاوير

انگلیس
منبع :http://assanmotor.hyperclubz.com

ارسال مطلب

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب